fbpx

Grypa w statystykach

Na świecie na grypę choruje ok. 5-25% populacji a umiera na nią 500 tys. do 1 mln osób rocznie. Dane ECDC podają, że rocznie na grypę choruje ok. 10% mieszkańców Europy, natomiast z powodu powikłań pogrypowych konieczna jest hospitalizacja setek tysięcy ludzi.

Na skutek dużej skłonności wirusa do mutacji, co kilkadziesiąt lat dochodzi do powstawania bardzo groźnych szczepów wywołujących pandemie. W XX w. doszło do trzech takich pandemii: lata 1918-1919 (grypa hiszpanka), 1957 oraz 1968. Od lat 70. śmiertelność z powodu grypy spadła i kształtuje się na stabilnym poziomie. Mimo to grypa w dalszym ciągu jest niebezpieczna.

Zakażenia wirusem grypy w Polsce występują powszechnie, a zachorowania są obserwowane przede wszystkim w okresie od października do kwietnia ze szczytem zwykle między styczniem a marcem. Według danych ZUS zachorowania na grypę (rozpoznanie J10-J11) w roku 2015 w skali kraju wiązało się z absencją na poziomie 1 100 490 dni pracy (148 075 zaświadczeń lekarskich).

Według danych GUS szczepienia przeciw grypie w Polsce nie są obecnie powszechne. Od kilku lat odsetek osób szczepiących się przeciwko grypie utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym zaledwie ok. 3,7% [GIS]. W świetle wyników badania EHIS tylko co piąty mieszkaniec Polski szczepił się kiedykolwiek na grypę.

W województwie wielkopolskim w okresie od stycznia do marca 2017 r. zanotowano 302 621 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę z czego 1 430 osób skierowano do szpitala. Najwyższy odsetek (nieco ponad 50%) stanowiły osoby między 15-64 r.ż. (126 051 przypadków) z czego 242 osoby skierowano do szpitala. Analiza zachorowań oraz podejrzeń zachorowania na grypę w Wielkopolsce w latach 2014-2017 wskazuje na ich systematyczny wzrost. W roku 2014 odnotowano 421 133 przypadki, w roku 2015 – 545 261 przypadków, a w roku 2016 – 604 979. Natomiast tylko w pierwszym półroczu 2017 roku było ich 411 242.

Źródło: Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji MOF Poznania (Poznań, kwiecień 2018)